Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Profesor Dieter Schenk w Essen

W dniu 21 kwietnia 2018 swój wykład pt. „Die zwei Karrieren des Gestapo-Chefs von Tschenstochau - Dwie kariery szefa gestapo w Częstochowie” wygłosi w Essen pan profesor Dieter Schenk.Znanemu także w Polsce pisarzowi historycznemu mamy wiele do zawdzięczenia. Dlatego cieszymy się z faktu że przyjął on zaproszenie do Essen. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu „Polski wieczór w Essen” podczas którego wykład autorski będzie wygłoszony w języku niemieckim.


Czytaj więcej...

Krąg Obrony Kościoła św. Klemensa w Essen

W środę 19 lipca 2017 dowiedzieliśmy się o planach sprzedaży świątyni pw. św. Klemensa w Essen, będącej jednocześnie jedyną polską parafią w mieście, w którym mieszka 20 tys. Polaków. Jako parafianie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie doszło do sprzedaży naszego kościoła.


Czytaj więcej...

Sukces wyborczy Polaków w Essen

W wyborach do Rady Integracyjnej miasta Essen, które odbyły się równocześnie z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25-go maja 2014 roku, Polska Lista Wyborcza" Polen in Essen" odniosła sukces otrzymując 1.230 głosów, co dało jej 6 miejsce spośród 11 list biorących udział w tych wyborach.


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
0123

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości ponarskich na Wileńszczyźnie

LOGOTYP Rodzina PonarskaW tegorocznych uroczystościach, które odbyły się w dniach od 23 do 26 września, wzięło udział 30 osób – członków Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, przedstawiciele ŚZŻAK, Związku Sybiraków, Rodziny Katyńskiej Stowarzyszenia Godność i Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Stan zdrowia uniemożliwił kilku zainteresowanym osobom wzięcie udziału w uroczystościach.

W związku z przeniesieniem w ostatniej chwili obchodów Dnia Pamięci Holokaustu w Ponarach przez społeczność Żydowską z dnia 23 na 22 września nie mogliśmy w nich uczestniczyć, bo tego dnia jechaliśmy z Gdańska do Wilna. Spotkanie z Polakami z Wileńszczyzny odbyło się w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie, a nie jak pierwotnie planowaliśmy w wybudowanym ostatnio Domu Polskim w Nowych Święcianach, bo okazało się, że brak tam jeszcze podstawowego wyposażenia.

23 września - pobyt w Wilnie rozpoczęliśmy od zwiedzenia Cmentarza na Rossie, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy grobowcu Marii Piłsudskiej i Sercu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz grobie Kazimierza Sakowicza. Stąd pojechaliśmy na Plac Łukiski, gdzie po złożeniu kwiatów i zniczy oraz chwili zadumy pod Pomnikiem Ofiar (pisemna zgoda władz Muzeum) udaliśmy się z licencjonowanym przewodnikiem do Muzeum Ofiar Ludobójstwa przy ul. Ofiarnej. Zwiedzenie tego Muzeum zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich obecnych, tym bardziej, że niektórzy z nas oglądali cele i chodzili po korytarzach, w których przed kilkudziesięciu laty przesłuchiwani byli ich bliscy, zanim trafili na Łukiszki. Od pracownika Muzeum dowiedzieliśmy się, że mogą jeszcze żyć oprawcy z okresu, kiedy tu przebywali Polacy. Stąd podjechaliśmy pod Więzienie na Łukiszkach, by pod murem, blisko bramy złożyć kwiaty i zapalić znicze (pisemna zgoda władz Więzienia). Oba te miejsca zrobiły na nas bardzo przygnębiające wrażenie. Wieczorem w kościele Bernardyńskim uczestniczyliśmy w pięknym koncercie z okazji Litewskiego Dnia Pamięci Holokaustu, który był na żywo transmitowany w wileńskiej telewizji.

Zobacz całe zaproszenie - kliknij poniżej

Zaproszenie

24 września w Wilnie na Zarzeczu, złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze pod tablicą przy budynku, w którym pracował prof. med. onkolog Kazimierz Pelczar, który został zamordowany jako zakładnik w Ponarach. Tu byli już z nami: Przedstawiciel Ministra do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego - dr Tomasz Stachurski oraz Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr Andrzej Zawistowski z dr. Pawłem Rokickim, którzy również złożyli kwiaty. Stąd wspólnie udaliśmy się na Cmentarz Bernardyński, by oddać hołd młodzieży polskiej zamęczonej w Ponarach przy symbolicznym grobie Henryka Pilścia – harcerza zamordowanego w Ponarach w dniu 12 maja 1942 roku. Tu również złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze, zmówili modlitwę i odśpiewali dwie pieśni. Tego dnia cały czas towarzyszyła nam Telewizja „Wilnoteka”. Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczystość w Kwaterze Polskiej w Ponarach która rozpoczęła się o godz. 14. W tym roku było znacznie więcej miejscowej ludności i młodzieży polskiej (z 8 szkół), w tym harcerzy, którzy zajęli się zapaleniem i ustawieniem dwustu białych i czerwonych zniczy jak w roku poprzednim oraz przygotowaniem krzeseł. Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów (ks. Proboszcz Jerzy Witkowski z Wojdat, ks. Proboszcz Józef Aszkiełowicz z Mejszagoły i ks. Jacek Michalak z Gdańska). Uświetnił ją, jak w roku poprzednim Chór Parafialny. Następnie głos zabrała Pani Maria Ślebioda – chargé d’ affaires Ambasady RP w Wilnie, a po niej Pan Michał Rzepiak odczytał list od Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kolejno głos zabrała prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Maria Wieloch. Apel Pamięci odczytał płk Marek Olczyk ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, a odpowiadali harcerze. W uroczystości wzięli również udział: Konsul Generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, Tomasz Stachurski – przedstawiciel szefa UdsKiOR, Andrzej Zawistowski – Dyrektor BEP IPN, Paweł Rokicki – pracownik IPN BEP o Warszawa, Prezes Fundacji Samostanowienie – Stanisław Pieszko, który sponsorował przewóz młodzieży szkolnej z różnych gmin, przedstawiciele władz ZPL oraz pracownicy Muzeum Holokaustu w Wilnie najstarszy i najmłodszy). Następnie złożono wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Ucieszył nas duży udział w tej uroczystości młodzieży z nauczycielami, w tym harcerzy, składających kwiaty i znicze oraz mieszkańców w podeszłym wieku, którzy przyszli ze zniczami i bukietami kwiatów. Dla jednej z uczestniczek, która dopiero od dwóch lat wie, gdzie zginął jej brat obecność na tej uroczystości była ogromnym przeżyciem. Po zakończeniu uroczystości w Kwaterze Polskiej udaliśmy się pod Pomnik Żydowski, pod którym dwa dni wcześniej odbyły się uroczystości, by złożyć wieniec i zapalić znicze, by w ten sposób oddać hołd zamordowanym tu w ramach Holokaustu Żydom, obywatelom II RP. Część osób zdążyła jeszcze odwiedzić tutejsze Muzeum Ponarskie (filia Muzeum Holokaustu), gdzie otrzymały ulotki w języku polskim – efekt naszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami Muzeum Holokaustu. W załączonym do broszury planie Memoriału Ponarskiego znalazła również Kwatera Polska. O godz. 17.30 rozpoczęła się już Konferencja Ponarska w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, którą poprzedził patriotyczny program artystyczny sponsorowany przez Fundację Samostanowienie. Stowarzyszenie nasze zadbało o nakarmienie młodzieży przed konferencją. Konferencję rozpoczął półgodzinny film pt PONARY autorstwa Grzegorza Górnego. Po tym wstrząsającym filmie prowadzący Konferencję Michał Rzepiak odczytał kolejno listy od Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezesa PIS Pana Jarosława Kaczyńskiego. Dr Piotr Szubarczyk swoim wystąpieniem trafił do ponad dwustu młodych ludzi ukazując im postawy patriotyczne ich rówieśników przed wybuchem II w.ś i w czasie walki o niepodległość Ojczyzny. W jasny sposób naświetlił również podłoże historyczne tamtej sytuacji. Maria Wieloch zwróciła się z apelem do młodzieży o szukanie wśród swoich krewnych w podeszłym wieku i sąsiadów świadków tragedii ponarskiej, którzy dotąd milczeli i nie mieli odwago o niej mówić. Wśród uczestników konferencji zostały rozdane świeżo wydrukowane broszury autorstwa Piotra Niwińskiego pt Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni” (wyd. II) oraz foldery o Gdańsku. Na Wileńszczyznę przywieźliśmy 250 egz. to jednak „kropla w morzu potrzeb” i zainteresowania tematem. W najbliższym czasie będzie również wydrukowana osobno wersja litewska i angielska. Po konferencji złożono kwiaty pod Tablicą Ponarską znajdującą się na parterze w Domu Kultury Polskiej – Stowarzyszenie Rodzina Ponarska i UdSKiOR. Potem był jeszcze czas na długie rozmowy z uczestnikami Konferencji, wśród których byli: Konsul Genaralny RP, przedstawiciel szefa Uds KiOR, Dyrektor BEP PAN z pracownikiem, członkowie Klubu Przewodników Polskich, Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i innych organizacji.

25 września, rozpoczęliśmy od zwiedzenia Kompleksu Memorialnego w Parku Skupienia w Wilnie - Tuskulanach. To miejsce było do niedawna zupełnie nieznane i przez kilkadziesiąt lat udawało się utrzymać w tajemnicy miejsce pochówku kilkuset osób zamordowanych w latach 1944-1947 w dawnej siedzibie Gestapo/KGB przy ul. Ofiarnej. Wśród nich znalazło się kilkudziesięciu Polaków, głownie członków AK. Tu przywitała nas na dworze dyrektorka Kompleksu z przewodnikiem mówiącym po polsku. Zaczęliśmy od oglądnięcia terenu Parku z dwoma budynkami i miejsc skąd powydobywano zwłoki ofiar. Duży budynek stanowiący Kolumbarium i miejsce zadumy zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. Całe ściany stanowią zamknięte wnęki ze szczątkami ofiar. Nie ma na nich żadnych nazwisk, a tylko numery. W dużej rotundzie, do której dochodzi się w mroku, na środku stoi tylko prosty metalowy świecznik z 6 świecami, które wraz z przewodnikiem zapalił jeden z naszych kolegów. Przy nim złożyliśmy kwiaty i zapalili biały i czerwony znicz. Po chwili zadumy udaliśmy się do części muzealnej. Każdy z uczestników otrzymał folder w języku polskim. Tutaj są dobrze zachowane dokumenty ofiar, często ze zdjęciami i odciskami palców. Wszystkie posiadane (opracowane) dokumenty są łatwo dostępne w wersji elektronicznej i można z nich korzystać. W licznych gablotach są resztki ubrań, butów, guzików, dokumentów itp. Na ścianach wiszą kopie kartek z dawnych kalendarzy, na których odwrocie były zapisane nazwiska ofiar zamordowanych danego dnia. Szkoda, że prawie żadne grupy z Polski nie docierają ani do Muzeum Ludobójstwa przy ul. Ofiarnej, ani tutaj.

Po południu pojechaliśmy do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyliśmy wieńce i zapalili znicze pod Stelą i Dębem Ponarskim w Alei Pamięci Narodowej, która nawet od zeszłego roku wydłużyła się, wzbogacając o kolejne stele i dęby. Tutaj zabrał głos przedstawiciel Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr Tomasz Stachurski. Powoli przeszliśmy pod Pomnik poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu dębu rosnącego w miejscu kołyski przyszłego Marszałka. Tutaj, już tradycyjnie odśpiewaliśmy Pieśń Legionów.

W drodze do Niemenczyna wstąpiliśmy jeszcze do kościoła w Powiewiórce, gdzie był ochrzczony Marszałek. Do Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie zajechaliśmy na godz. 17. Tu odbyło się spotkanie ze społecznością Wileńszczyzny, głównie z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami. W spotkaniu uczestniczył również Mer Niemenczyna oraz pracownicy Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie. W czasie konferencji, po wysłuchaniu treści listu od Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Ponarskiego, zebrani zapoznali się ze zbrodnią ponarską i działalnością naszego Stowarzyszenia. Zachęciłam, szczególnie młodzież do rozmów z odchodzącym pokoleniem, by szukali wśród swoich znajomych i rodziny świadków tamtej tragedii. Uczestnicy zostali obdarowani broszurami o zbrodni ponarskiej, a dyrektor gimnazjum otrzymał od Sybiraków dwie cenne książki.

26 września uczestniczyliśmy kilka godzin w dożynkach rejonu wileńskiego na terenie przyległym do letniskowego dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji dożynek, z pochwałą efektów ciężkiej pracy polskich rolników na Wileńszczyźnie odczytał Konsul Generalny RP na Litwie Stanisław Cygnarowski. List ten został wręczony Pani Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść. Tutaj również kilku ważnym osobom świeckim i kapłanom wręczyłam broszurę Ponary - miejsce „ludzkiej rzeźni”. Tutaj zostaliśmy obficie ugoszczeni przysmakami przygotowanymi przez polskich rolników. Niestety, czas nas gonił i na oglądanie wszystkich występów, dalsze degustacje i rozmowy już nie starczyło czasu. Przedstawiciele 23 polskich gmin rejonu wileńskiego jeszcze długo bawili się na Święcie Plonów. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy świętej w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej w kościele św. Ducha w Wilnie. Przed mszą przybliżono wiernym zbrodnię ponarską i postać ich dawnego proboszcza ks. Romualda Świrkowskiego, który został zamordowany razem z dużą grupą młodzieży wileńskiej. Po mszy na krótko spotkaliśmy się z wileńskimi AKowcami, którzy przyszli specjalnie na tę mszę św. Księdzu Proboszczowi i kilku osobom wręczyliśmy broszury.

 

27 września w drodze powrotnej do Gdańska zajechaliśmy do Trok, by z daleka zobaczyć zamek Witolda i podziwiać piękne jezioro. W pobliskiej karczmie zjedliśmy kibiny karaimskie popijając rosołem lub kwasem chlebowym. W godzinach południowych zatrzymaliśmy się w Berżnikach przy miejscowym cmentarzu, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się przy pomniku Ofiar Zbrodni Ponarskiej (Krzyż i obelisk) oraz Ofiarach Bitwy Niemeńskiej, której 95 rocznicę obchodzono uroczyście tydzień wcześniej. Tutaj spotkaliśmy się z Gospodarzami i organizatorami uroczystości.

Maria Wieloch
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska
Gdańsk, 05.10.2015

 

Komentarze   

 
0 #1 Maria 2015-11-01 07:00
Tak a jest wlasnie powinnosc nasza.
Pamietajmy, pokazujmy i przypominajmy
rowniez tym, ktorzy nie wiedza.
Dziekuje!!!!
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Czas Honoru serial

Lokalizacja odwiedzających