Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Polski Wieczór w Essen 06.10.2018

Prawdy Polaków. Manifestacja odwagi i wiary, to tytuł wystawy i wykładu dr Bartosza Kuświka, na który zapraszamy Państwa w sobotę 6 października 2018 do sali przy kościele św. Klemensa w Essen.Esseński wernisaż i wykład poświęcony będzie osiemdziesięcioleciu Kongresu Polaków w Niemczech,


Czytaj więcej...

Polski Wieczór w Essen 15.09.2018

serdecznie zapraszamy na projekcję filmu “Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi”. W obozie więziono tysiące polskich dzieci w wieku od 2 do 16 lat, których rodzice zostali zamordowani lub aresztowani przez Niemców. Film zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Początek spotkania o godz. 18.00 w sali przy kościele św. Klemensa, Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen. wstęp wolny


Czytaj więcej...

Sukces wyborczy Polaków w Essen

W wyborach do Rady Integracyjnej miasta Essen, które odbyły się równocześnie z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25-go maja 2014 roku, Polska Lista Wyborcza" Polen in Essen" odniosła sukces otrzymując 1.230 głosów, co dało jej 6 miejsce spośród 11 list biorących udział w tych wyborach.


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
0123

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

II Zjazd Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej Concordia 2016 - relacja

Odsłonięcie Tablicy Wołyńskiej Concordia 2016W ośrodku Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Concordia” w miejscowości Herdorf – Dermbach (Palatynat) odbył się w dniach 30. kwietnia do 1. maja 2016 r. II Zjazd Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej. Organizatorami tego Zjazdu byli Polacy skupieni wokół Polskiej Listy Wyborczej „Polacy w Essen” jak i ich przedstawicieli w Radzie Integracyjnej miasta Essen (dr Zbigniew J. Kowalik, Dariusz Butyrowski oraz Bożena Wisłocka Piotr Błaszczyk, nasi drodzy ambasadorowie Wioletta i Jarosław Kardela oraz Wojciech Kusy), „Spotkań Akwizgrańskich” (Kazimierz Biskupek) oraz ze strony francuskiej – Klubu Myśli Patriotycznej (Krystyna Cybula) i SPK Koło Paryż (Jerzy Malinowski). Wśród gości z Francji przybyli członkowie Klubu z Paryża (m.in. Danuta Nowakowska, Alina Stefańska, Andrzej Woda, Bogusław Domaszewski i Piotr Stilger).

Głównym tematem Zjazdu było uczczenie ofiar ludobójstwa dokonanego na mieszkańcach Kresów Południowo - Wschodnich przez członków organizacji OUN-UPA, oraz wspierającą ich czerń - ukraińskie chłopstwo sympatyzujące z banderowcami.

List Kancelarii Prezydenta Andrzeja DudyPo złożeniu podpisów przez uczestników na Akcie Erekcyjnym Tablicy Wołyńskiej i odczytaniu listu napisanego w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Szefa Gabinetu Przezydenta Rzeczypospolitej, Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego (patrz obok - kliknij na miniaturę, by otworzyć dokument) rozpoczęła się już w piątkowy wieczór dyskusja nad sprawami kraju i emigracji. Red. Bogdan Dobosz przedstawił wkład Polaków z emigracji w przechowaniu idei niepodległościowej zarówno w okresie zaborów jak i po II wojnie światowej. Wskazał też na rolę Kościoła Katolickiego w dziele wspomagania emigracji, m.in. na przykładzie działalności byłego Rektora PMK w Paryżu ks. Stanisława Jeża.

O sprawach krajowych, a konkretnie o zawirowaniach i manipulacjach wokół problemu Trybunału Konstytucyjnego mówił z kolei jeden z głównych bohaterów „Solidarności’ 1980 roku Andzej Rozpłochowski. Omówił on także, nierzadko tragiczne losy współczesne, antykomunistycznej opozycji z lat 80-tych. O wpływie prozy Henryka Sienkiewicza na Żołnierzy Wyklętych i inspiracji Trylogią (np. przy doborze pseudonimów) opowiadał Piotr Szubarczyk z IPN w Gdańsku. Pierwszy dzień Zjazdu uwieńczony został wieczorem poezji Adama Mickiewicza, Romana Brandstaettera i C.K. Norwida w wykonaniu Mirosława Sadowskiego i Cypriana Halka, który poprowadził nieoceniony redaktor Piotr Szubarczyk.

Dzień drugi Zjazdu rozpoczął swoim wykładem pt: „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny” dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów). Było to zarazem oficjalne otwarcie wystawy rzeszowskiego oddziału IPN poświęconej niezłomnemu Arcybiskupowi przemyskiemu w wersji francusko- i niemieckojęzycznej. Wystawa ta będzie prezentowana w ośrodku Concordia do 25. czerwca 2016 roku.

W dalszej części programu wzruszający wykład pt: „Wołyń 1943” przedstawił Tomasz Bereza (IPN Rzeszów), przedstawiając m.in stan w jakim znajdują się polskie nekropolie na dzisiejszej Ukrainie. Cykl prelekcji o ludobójstwie kontynuowała Anna Kołakowska kreśląc swymi słowami historię źródeł nacjonalizmu ukraińskiego, a red. Piotr Szubarczyk (IPN Gdańsk) swoim wykładem wskazał na odpowiedzialnych i współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. Szerokimi rozważaniami – od istoty ludobójstwa poprzez jego historię aż po konkretne relacje wydarzeń na Wołyniu – podsumował tą część prelekcji znany duszpasterz „Solidarności”, wielki społecznik i niezłomny bojownik o prawdę oraz specjalny gość Zjazdu – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Tytuł jego prelekcji - "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” był hasłem tegorocznego Zjadu i znalazł się też na tablicy pamięci. Po prelekcji księdza Isakowicza-Zaleskiego przed siedzibą Concordii uformował się pochód prowadzony przez najmłodszego uczestnika zjazdu Jakoba Butyrowskiego niosącego flagę bialo-czerwoną, za którym podążyli pozostali uczestnicy zjazdu w kierunku Alei Pamięci. Odsłonięcie tablicy poprzedziły uroczyste laudacje, które wygłosili: Tomasz Bereza, Piotr Szubarczyk i ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, który również dokonał jej poświęcenia.

Tablica ku pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu odsłonięta w sobotni wieczór 30. kwietnia 2016 roku. o treści:

Tablica Wyołyńska Concordia 2016

została umieszczona obok podobnego wotum pamięci z roku poprzedniego, który poświęcono Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom katastrofy w Smoleńsku. W ceremonii odsłonięcia tablicy wziął udział także Konsul RP w Kolonii Andrzej Dudziński. List gratulacyjny skierowany do organizatorów i uczestników II Zjazdu Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej wystosowany przez Panią Dorotę Arciszewską Mielewczyk posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odczytał Jakob Butyrowski jeden z najmłodszych uczestników Zjazdu, uczestnik tegorocznej Konferencji w Sejmie pt. „Berlin – Warszawa wczoraj i dziś".

 

Sobotni wieczór zakończyły dwa recitale autorskie, podczas których usłyszeliśmy pieśni Dariusza Grzybkowskiego i Andrzeja Kołakowskiego oraz długo w noc trwające wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W niedzielę, ostatni dzień Zjazdu, po Mszy św. w intencji ks. Jacka Międlara, zajęto się jeszcze najnowszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską i Europą. Autor książki „Francuskie emiraty” red. Bogdan Dobosz omówił kwestię islamizacji Europy, m.in. na przykładzie Francji. Była to dobra okazja do wymiany doświadczeń Polaków mieszkających w różnych krajach Europy zachodniej i bardzo żywej dyskusji na ten temat.

KomunikatOstatnim panelem II Zjazdu Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej bylo sformułowanie Komunikatu uczestników Zjazdu, który publikujemy obok (kliknij na miniaturę, by otworzyć cały dokument) a który został przesłany m.in. do Kancelarii Prezydenta RP pana dra Andrzeja Dudy.

Spotkanie w gościnnym ośrodku „Concordia” zakończyła uroczysta Msza św. oraz solenne zapewnienie o kontynuowaniu spotkań patriotycznych środowisk z Europy Zachodniej także w przyszłości. Całe to doniosłe wydarzenie zawdzięcza zebrana w tym miejscu Polonia wielkiemu wsparciu księdza proboszcza Damiana Lewińskiego oraz Sióstr Józefitek ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa CSSJ.

Organizatorzy II Zjazdu pragną wyrazić słowa najwyższego uznania wszystkim jego uczestnikom za udział i współtworzenie, doceniając trud tych, którzy częstokroć nie zważając na przeciwności, licznie przybyli do Concordii na spotkanie polskich patriotów zamieszkujących Europę Zachodnią.

D.B.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją ze Zjazdu, zamieszczoną w Naszej Galerii >>>

 

RAPORT FINANSOWY

Dnia 31 maja 2016 roku został sporządzony raport finansowy II Zjazdu Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej - Concordia 2016.
Wszystkich uczestników zainteresowanych tym raportem prosimy o imienne zwrócenie się poprzez formularz kontaktowy naszej strony, wraz z załączonym swoim adresem E-mail. Na ten adres zostanie po jego weryfikacji przesłany raport w formacie PDF.

 

Komentarze   

 
+1 #2 wislocka 2016-07-11 18:28
Z przyjemnością uczestniczyłem II Zjeździe Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej i doniosłej uroczystości odsłonięcia tablicy wołyńskiej. Z zaciekawieniem wysłuchałem również przygotowanych i wygłoszonych wykładów. Wyniesiona ze spotkania z Państwem cenna wiedza przyczynia się do pogłębiania świadomości narodowej każdego z nas, świadomości obejmującej wyobrażenia o przeszłości Polski na tle historycznym. Państwa działalność i promowana postawa patriotyczna są wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń.

Bardzo chętnie również wezmę udział w kolejnych zjazdach oraz innych organizowanych przez Państwa wydarzeniach.
Łukasz
Cytować
 
 
+12 #1 Norbert 2016-05-16 07:13
Dziękuję za ten cudownie przeżyty patriotyczny weekend. Naprawdę doskonali prelegenci i wspaniali uczestnicy. Wielkie dzięki organizatorom, nie tylko za wzorowe przygotowanie, ale przede wszystkim, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Byłem także w roku ubiegłym i muszę przyznać, że poziom merytoryczny wzrasta.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Czas Honoru serial

Lokalizacja odwiedzających