Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Polski Wieczór w Essen 06.10.2018

Prawdy Polaków. Manifestacja odwagi i wiary, to tytuł wystawy i wykładu dr Bartosza Kuświka, na który zapraszamy Państwa w sobotę 6 października 2018 do sali przy kościele św. Klemensa w Essen.Esseński wernisaż i wykład poświęcony będzie osiemdziesięcioleciu Kongresu Polaków w Niemczech,


Czytaj więcej...

Polski Wieczór w Essen 15.09.2018

serdecznie zapraszamy na projekcję filmu “Niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi”. W obozie więziono tysiące polskich dzieci w wieku od 2 do 16 lat, których rodzice zostali zamordowani lub aresztowani przez Niemców. Film zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Początek spotkania o godz. 18.00 w sali przy kościele św. Klemensa, Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen. wstęp wolny


Czytaj więcej...

Sukces wyborczy Polaków w Essen

W wyborach do Rady Integracyjnej miasta Essen, które odbyły się równocześnie z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25-go maja 2014 roku, Polska Lista Wyborcza" Polen in Essen" odniosła sukces otrzymując 1.230 głosów, co dało jej 6 miejsce spośród 11 list biorących udział w tych wyborach.


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
0123

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

List otwarty w sprawie zasiłków dla byłych opozycjonistów

Andzrej RozpłochowskiAutorzy Obywatelskiego Projektu Ustawy z 2013 r.

jednocześnie przedstawiciele

Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej

Radom 23.05.2016 r.

List otwarty

Szanowni Marszałkowie Sejmu i Senatu.

Według informacji w środkach masowego przekazu, grupa Senatorów wniosła projekt zmian do ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jednak czytanie tego projektu, jak się dowiedzieliśmy, właśnie zdięto z porządku obrad Senatu i przełożono na 8 czerwca br. Tak, jak twierdziliśmy podczas prac nad samą ustawą, jej treść jest piętnem i hańbą poprzedniej ekipy rządzącej. Niżej podpisani przedstawiciele środowisk represjonowanych, od samego początku zwracaliśmy uwagę na nadmierną ostrożność i brak wdzięczności dla bohaterów tamtych lat w sytuacji, kiedy jednocześnie państwo polskie dziesiątkom tysięcy komunistycznych oprawców nieprzerwanie wypłaca ponad miliard złotych rocznie na sowite emerytury za ich zdradziecką antypolską działalność. Z wielkim bólem i przykrością widzimy, jak nasi oprawcy śmieją się nam w twarz.Obecna propozycja nowelizacji ustawy, choć zwraca uwagę na niektóre bardzo złe jej zapisy i jest krokiem w dobrym kierunku, daleko jednak odbiega od oczekiwań naszych projektów. Dlatego w imieniu środowisk weteranów opozycji antykomunistycznej uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego projektu złożonego w Senacie w 2014 roku i podjęcie z nami współdziałania w celu niezwłocznego przystąpienia do pracy nad zasadniczą zmianą Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych, która obowiązuje od dnia 31.08.2015 r., albowiem ustawa ta w swej obecnej treści nie spełnia oczekiwań i obraża godność ludzi, którzy w walce o wolną Polskę z komunistyczną dyktaturą PRL, poświęcili całe dobro własne i swoich rodzin.

Środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej pozostają w dalszym ciągu poza godną opieką ze strony państwa, a nawet odmiennie od kombatantów militarnych, nie mają dostępu do wynikającego z dotyczącej ich ustawy świadczenia finansowego, ponieważ uniemożliwia to wprowadzone do ustawy skandalicznie niskie kryterium dochodowe, aby o świadczenie móc się ubiegać. Niestety, nasze środowiska w wyniku doznanych represji, to ludzie również częściej i bardziej niż inni schorowani i brak pewnych rozwiązań w obecnej ustawie, skazuje ich na niemożność uzyskania wcześniejszej i bardziej skutecznej pomocy medycznej, a w wyniku tego skazuje ich na dalsze cierpienia i przedwczesną śmierć tylko dlatego, że kochali Polskę i poświęcili wszystko na drodze do jej wolności i suwerenności.

Z zabezpieczonej w 2015 r. kwoty 25 milionów zł., osobom ubiegającym się o świadczenia, do 31 grudnia 2015 r. wypłacono zaledwie kilkaset tysięcy zł., łącznie na świadczenia miesięczne i na pomoc jednorazową. W tym roku, 2016, z zabezpieczonej sumy 50 mln zł. osobom ubiegającym się wydano dotąd również jedynie kwotę kilkuset tysięcy zł.Mamy już prawie półrocze i sądzić należy, że podobnie będzie w drugim półroczu. W ten sposób ok. 49 mln zł. nigdy nie trafi w tym roku do wielu zasłużonych bohaterów walki o wolną Polskę. Taki skandal przewidywaliśmy, ale poprzednie władze nas nie słuchały. Liczymy na zrozumienie ze strony nowych władz Rzeczypospolitej, które podkreślają na każdym kroku znaczenie naszej walki z reżimem komunistycznym, i prosimy o podjęcie zdecydowanych działań dla dobra tych, którzy naprawdę na nie zasługują.

W związku z powyższym proponujemy w trybie natychmiastowym nowelizację;

Art.10.3 podpunkt 1 i 2 - zmienia się określoną kwotę na „średnią krajową”.

a następnie:

Art.9.1 winien mieć brzmienie – „Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie”.

Jednocześnie z tego artykułu wykreśla się punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Art.12. winien mieć brzmienie – „osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do opieki lekarskiej, szpitalnej, zabiegowej, sanatoryjnej, środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej”.

Art.13. winien mieć brzmienie - „samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, zdrowotnych, kulturalnych i oświatowych”.

Art.15.1 i 3 zmienia się z - zarządów wojewódzkich na „wojewodów”.

Mamy nadzieję, że tych kilka tylko poprawek do już istniejącej ustawy, w trybie natychmiastowym, znajdzie zrozumienie wśród senatorów i posłów, którzy podkreślają znaczenie opozycji antykomunistycznej na drodze do niepodległości i suwerenności kraju.

Andrzej Sobieraj, Andrzej Rozpłochowski

Powyższy dokument mozna pobrać jako pilk pdf>>>

  

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Czas Honoru serial

Lokalizacja odwiedzających