Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Tomasz Sakiewicz w Essen

W dniu 21 marca br. będzie gościł w Essen redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Jest on dobrze znany esseńskiej Polonii. I to nie tylko członkom tutejszego Klubu Gazety Polskiej, ale wszystkim zainteresowanym dobrem naszego kraju Polski. Należy tutaj wspomnieć że redaktor Sakiewicz nie tylko kieruje mediami STREFY WOLNEGO SŁOWA, jest także autorem felietonów o tematyce społeczno-politycznej, dwóch książek noszących tytuły: „Testament I Rzeczypospolitej – Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego” i „Partyzant Wolnego Słowa” a także, o czym...


Czytaj więcej...

IV Zjazd Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej Concordia 2018

W dniach 4-6 maja 2018 roku w Ośrodku Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech - “Concordia” - w miejscowości Herdorf-Dermbach odbędzie się IV Zjazdu Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej. Wraz z Nowym Rokiem wkroczyliśmy w czas wielkich obchodów 100 lat od pamiętnego odzyskania przez naszą Ojczyznę


Czytaj więcej...

Krąg Obrony Kościoła św. Klemensa w Essen

W środę 19 lipca 2017 dowiedzieliśmy się o planach sprzedaży świątyni pw. św. Klemensa w Essen, będącej jednocześnie jedyną polską parafią w mieście, w którym mieszka 20 tys. Polaków. Jako parafianie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie doszło do sprzedaży naszego kościoła.


Czytaj więcej...

Sukces wyborczy Polaków w Essen

W wyborach do Rady Integracyjnej miasta Essen, które odbyły się równocześnie z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 25-go maja 2014 roku, Polska Lista Wyborcza" Polen in Essen" odniosła sukces otrzymując 1.230 głosów, co dało jej 6 miejsce spośród 11 list biorących udział w tych wyborach.


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
01234

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Terminarz

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wkrótce

Brak wydarzeń

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

List otwarty w sprawie zasiłków dla byłych opozycjonistów

Andzrej RozpłochowskiAutorzy Obywatelskiego Projektu Ustawy z 2013 r.

jednocześnie przedstawiciele

Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej

Radom 23.05.2016 r.

List otwarty

Szanowni Marszałkowie Sejmu i Senatu.

Według informacji w środkach masowego przekazu, grupa Senatorów wniosła projekt zmian do ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej i Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jednak czytanie tego projektu, jak się dowiedzieliśmy, właśnie zdięto z porządku obrad Senatu i przełożono na 8 czerwca br. Tak, jak twierdziliśmy podczas prac nad samą ustawą, jej treść jest piętnem i hańbą poprzedniej ekipy rządzącej. Niżej podpisani przedstawiciele środowisk represjonowanych, od samego początku zwracaliśmy uwagę na nadmierną ostrożność i brak wdzięczności dla bohaterów tamtych lat w sytuacji, kiedy jednocześnie państwo polskie dziesiątkom tysięcy komunistycznych oprawców nieprzerwanie wypłaca ponad miliard złotych rocznie na sowite emerytury za ich zdradziecką antypolską działalność. Z wielkim bólem i przykrością widzimy, jak nasi oprawcy śmieją się nam w twarz.Obecna propozycja nowelizacji ustawy, choć zwraca uwagę na niektóre bardzo złe jej zapisy i jest krokiem w dobrym kierunku, daleko jednak odbiega od oczekiwań naszych projektów. Dlatego w imieniu środowisk weteranów opozycji antykomunistycznej uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego projektu złożonego w Senacie w 2014 roku i podjęcie z nami współdziałania w celu niezwłocznego przystąpienia do pracy nad zasadniczą zmianą Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z Powodów Politycznych, która obowiązuje od dnia 31.08.2015 r., albowiem ustawa ta w swej obecnej treści nie spełnia oczekiwań i obraża godność ludzi, którzy w walce o wolną Polskę z komunistyczną dyktaturą PRL, poświęcili całe dobro własne i swoich rodzin.

Środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej pozostają w dalszym ciągu poza godną opieką ze strony państwa, a nawet odmiennie od kombatantów militarnych, nie mają dostępu do wynikającego z dotyczącej ich ustawy świadczenia finansowego, ponieważ uniemożliwia to wprowadzone do ustawy skandalicznie niskie kryterium dochodowe, aby o świadczenie móc się ubiegać. Niestety, nasze środowiska w wyniku doznanych represji, to ludzie również częściej i bardziej niż inni schorowani i brak pewnych rozwiązań w obecnej ustawie, skazuje ich na niemożność uzyskania wcześniejszej i bardziej skutecznej pomocy medycznej, a w wyniku tego skazuje ich na dalsze cierpienia i przedwczesną śmierć tylko dlatego, że kochali Polskę i poświęcili wszystko na drodze do jej wolności i suwerenności.

Z zabezpieczonej w 2015 r. kwoty 25 milionów zł., osobom ubiegającym się o świadczenia, do 31 grudnia 2015 r. wypłacono zaledwie kilkaset tysięcy zł., łącznie na świadczenia miesięczne i na pomoc jednorazową. W tym roku, 2016, z zabezpieczonej sumy 50 mln zł. osobom ubiegającym się wydano dotąd również jedynie kwotę kilkuset tysięcy zł.Mamy już prawie półrocze i sądzić należy, że podobnie będzie w drugim półroczu. W ten sposób ok. 49 mln zł. nigdy nie trafi w tym roku do wielu zasłużonych bohaterów walki o wolną Polskę. Taki skandal przewidywaliśmy, ale poprzednie władze nas nie słuchały. Liczymy na zrozumienie ze strony nowych władz Rzeczypospolitej, które podkreślają na każdym kroku znaczenie naszej walki z reżimem komunistycznym, i prosimy o podjęcie zdecydowanych działań dla dobra tych, którzy naprawdę na nie zasługują.

W związku z powyższym proponujemy w trybie natychmiastowym nowelizację;

Art.10.3 podpunkt 1 i 2 - zmienia się określoną kwotę na „średnią krajową”.

a następnie:

Art.9.1 winien mieć brzmienie – „Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie”.

Jednocześnie z tego artykułu wykreśla się punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Art.12. winien mieć brzmienie – „osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do opieki lekarskiej, szpitalnej, zabiegowej, sanatoryjnej, środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej”.

Art.13. winien mieć brzmienie - „samorząd terytorialny udziela pomocy osobom uprawnionym w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, zdrowotnych, kulturalnych i oświatowych”.

Art.15.1 i 3 zmienia się z - zarządów wojewódzkich na „wojewodów”.

Mamy nadzieję, że tych kilka tylko poprawek do już istniejącej ustawy, w trybie natychmiastowym, znajdzie zrozumienie wśród senatorów i posłów, którzy podkreślają znaczenie opozycji antykomunistycznej na drodze do niepodległości i suwerenności kraju.

Andrzej Sobieraj, Andrzej Rozpłochowski

Powyższy dokument mozna pobrać jako pilk pdf>>>

  

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Czas Honoru serial

Lokalizacja odwiedzających