Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Tadeusz Płużański w Essen!

Po długiej przerwie mamy przyjemność zaprosić Państwa na Polski Wieczór w Essen, na spotkanie ze znanym publicystą i historykiem – Tadeuszem Płużańskim.Po prelekcji zatytułowanej – Polacy w walce z dwoma okupantami - będzie możliwość zadawania pytań oraz nabycia publikacji autorstwa naszego wykładowcy. Serdecznie zapraszamyWstęp wolny


Czytaj więcej...

POLAK w NIEMCZECH - archiwum cyfrowe

Od ponad roku Polacy z Klubu Gazety Polskiej w Essen i Polskiej Listy Wyborczej "Polacy w Essen"publikują swoje teksty na łamach POLAKA w NIEMCZECH - periodyku redagowanego i wydawanego przez Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.Pismo o blisko stuletniej tradycji, reaktywowane przed kilkoma laty, ukazuje się dzięki czołowym działaczom Związku Annie Wawrzyszko i Józefowi Malinowskiemu.W miesięczniku z 2019 roku...


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
012

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

OŚWIADCZENIE/Stellungnahme/ Klubu Gazety Polskiej i Polskiej Listy Wyborczej "Polacy w Essen"

Szanowni Państwo,

dotarła do nas szokująca wiadomość, że planowana jest sprzedaż koscioła pw. św. Klemensa w Essen, przy którym działa polska parafia, jedyna na terenie miasta, w którym mieszka 20 tys. Polaków, polskich emigrantów czy Niemców pochodzenia polskiego, kultywujących wiarę ojców.
Od wielu lat reforma kościelna w Niemczech prowadzi do sprzedaży świątyń katolickich, co w efekcie prowadzi niejednokrotnie do ich wyburzenia. Dotyczyło to dotychczas kościołów, w których zbyt mała liczba wiernych uczestniczyła we Mszach świętych i nabożeństwach lub świątyń będących w złym stanie technicznym, wymagających ogromnych nakładów finansowych na ich renowację.
Jednak żaden z tych argumentów nie może być użyty w stosunku do kościoła pw. św. Klemensa w Essen.

Według naszych informacji, wspomniana świątynia nie jest zagrożona żadnymi usterkami natury technicznej. Kościół św. Klemensa nie wymaga więc kosztownych prac remontowych. Co do kwestii liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach, to w samą tylko niedzielę liczba uczestniczących we Mszy św. w znacznym stopniu przekracza 1.400. Tyle samo osób uczestniczy w nabożeństwach odprawianych w dniach powszednich tygodnia. Należy nadmienić, że liczby te dotyczą tylko diaspory polskiej, a przecież przy kościele św. Klemensa funkcjonuje także parafia niemiecka.

Niewątpliwie można więc uznać, że diaspora polska to jedna z większych grup narodowościowych praktykujących katolików - na terenie miasta Essen.
Oprócz funkcji związanych bezpośrednio z kultem religijnym, zarówno sam budynek kościoła pw. św. Klemensa, jak i sąsiadujące z nim pomieszczenia socjalne, służą działalności kulturalnej i społecznej, integrującej polską diasporę. Dzięki temu istnieje możliwość działalności wielu, prężnie działających grup społecznych o charakterze religijnym, edukacyjnych czy charytatywnym. Działa tam także Polska Lista Wyborcza „Polacy w Essen”, która jest oficjalnym ciałem magistratu, wybranym w demokratycznych wyborach przez mieszkańców Essen. Również nasz Klub ma tam swoje spotkania. Jest więc to miejsce, które tętni życiem religijnym, społecznym i kulturalnym przez każdy dzień w roku.
Należy pamiętać, że oprócz członków esseńskiej diaspory polskiej, w nabożeństwach religijnych w kościele pw. św. Klemensa biorą udział liczni polscy turyści oraz polscy pracownicy terminowi. Tak więc także dla tej grupy kościół pw. św. Klemensa stanowi bardzo ważne i znane miejsce. Oprócz posługi duszpasterskiej, znajdują oni w tym miejscu szeroką pomoc prawną czy charytatywną. O tej grupie też nie można zapomnieć.

Polska Parafia przy kościele pw. św. Klemensa w Essen to niezwykle sprawnie działający ośrodek polonijny w sferze kultu religii katolickiej, kultury, krzewienia języka polskiego oraz zachowania tradycji i pielęgnacji patriotyzmu. To także ośrodek bezpośredniej pomocy prawnej i charytatywnej.

Jako wierni Kościoła Katolickiego,
Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele Polskiej Listy Wyborczej "Polacy w Essen",
jako członkowie Klubu Gazety Polskiej w Essen, żywimy głęboką nadzieję, że nasze argumenty wpłyną na decyzję o zaniechaniu planów sprzedaży kościoła pw. św. Klemensa w Essen.
Szczególną nadzieję pokładamy w Jego Eminencji Biskupie Essen Dr. Franzu-Josephie Overbecku, który jako duszpasterz esseńskich katolików, wpłynie na tę decyzję i odmieni przebieg tej historii - nie dopuści do likwidacji kościoła pw. św. Klemensa, świątyni która od wielu lat jest naszą ostoją duchową.

 

Dr. Zbigniew J. Kowalik / przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Essen
Wojciech Kusy / przewodniczący Polskiej Listy Wyborczej „Polacy w Essen”
Bożena Wisłocka / sekretariat KGP Essen i Polskiej Listy Wyborczej „Polacy w Essen“

www.polacywessen.de 
https://de-de.facebook.com/polacywessen.de/ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns hat die schockierende Nachricht erreicht, dass die Kirche St. Clemens in Essen verkauft werden soll. In Essen leben ca. 20.000 polnisch sprechende Menschen, die ihre religiöse Heimat genau in der Kirche St. Clemens gefunden haben. Die kirchlichen Strukturreformen in Deutschland sind nicht ein neues Merkmal der gegenwärtigen Zeit. Es werden Kirchen verkauft, die letztendlich aus dem Stadtbild verschwinden. Man entscheidet sich für diese drastische Vorgehensweise, wenn die Kirche selbst im sehr schlechten Zustand ist oder wenn die Zahl der aktiven Gläubiger sehr klein ist. In beiden Punkten trifft das nicht auf die Kirche St. Clemens zu.
Auf der Basis unserer Informationen gibt es keine technischen Einwände und auch die Besuchszahlen am Sonntag mit ca. 1400 Besuchern liegen deutlich über den Durchschnitt. Auch während der Woche kommt man ca. auf 1000 Besucher. Diese Zahlen betreffen nur die Messen in polnischer Sprache, man müsste die Zahlen der Messen in deutscher Sprache dazuzählen.
Man kann also resümierend feststellen, dass die polnischen Migranten eine wesentliche Gruppe der praktizierenden Katholiken in der Stadt Essen bilden. Die Kirche St. Clemens wird nicht nur geistlich-religiös genutzt, sondern in den dazugehörenden Räumlichkeiten wird integrierend kulturell und bildend gearbeitet. Viele religiöse, bildende und ehrenamtliche Gruppen haben dort ihre Heimat gefunden und prägen das kulturelle Leben dort entscheidend mit. Die “Polnische Wahlliste in Essen“, die demokratisch durch viele Essener gewählt worden ist, residiert dort ebenfalls. Auch unser club „Klub Gazety Polskiej in Essen“ nutzt die Räumlichkeiten und bietet Vorlesungen, Diskussionen und Konzerte an.
Man muss ebenfalls beachten, dass neben den polnischen Gemeindemitgliedern, polnische Touristen und polnische Zeitarbeiter diese Kirche nutzen. Diese Kirche ist nicht nur ein religiöser Treffpunkt, sondern bietet einfach die Möglichkeit Verwandte und Freunde zu treffen. Dazu gibt es kulturelle und geschichtliche Angebote. Junge Polen können dort umsonst polnisch lernen. Man kann dort rechtliche Hilfe bekommen. Dies ist vor allem für Polen wichtig, die frisch in Deutschland angekommen sind, aber nicht nur.
Wir als treue Gläubiger der katholischen Kirche, als Vertreter der „Polnischen Wahlliste in Essen“ und als Mitglieder des Clubs „Klub Gazety Polskiej in Essen“ erhoffen uns sehr, dass unser Bischof von Essen Dr. Franz-Joseph Overbeck diese katastrophalen Pläne positiv beeinflussen kann und letztendlich nicht zulässt, dass die Kirche St. Clemens in Essen verkauft und den Boden gleich gemacht wird."

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Lokalizacja odwiedzających