Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

XV Polonijne Spotkanie Młodych

spotkanie mlodychWEB

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie Młodych - 24. czerwiec 2017 - CONCORDIA

Jak to się zaczęło…?

Koniec czerwca w Concordii jest momentem wyjątkowym. Pod koniec czerwca gromadzi się polska
młodzież z Niemiec na świętowaniu Polonijego Spotkania Młodych.

Wszystko rozpoczęło się jeszcze za życia Jana Pawła II. Dużym echem odbijały się Światowe

Spotkania Młodzieży, zwoływane przez Papieża-Polaka, a ich punktem kulminacyjnym było rzymskie

spotkanie związane z Rokiem Świętym. Nie wszyscy z naszej młodzieży mogli wyjeżdzać na dalekie i kosztowne spotkań na innych kontynentach. Z racji bliskości spotkanie w Kolonii w 2005 roku było dla nas
mieszkających w Niemczech szczególnym wyzwaniem. Motywował nas do tego ks. bp. Henryk Tomasik wraz z ks. dyrektorem Grzegorzem Sucholskim, którzy przyjeżdzali często do Niemiec, aby prowadzić
rozmowy z organizatorami w celu jak najlepszego i najliczniejszego udziału Polaków w tym światowym wydarzeniu.

 

Wówczas padła idea zorganizowała spotkania przygotowawczego w nowo nabytym polskim ośrodku
duszpasterskim Concordia. Szybko zapadła decyzja, aby 21 i 22 września 2002 roku, na wzór spotkań lednickich, urządzić podobne spotkanie dla młodzieży polonijnej. Zaprosiliśmy wówczas młodzież
ze wszystkich naszych polonijnych parafii w Niemczech oraz z innych krajów Europy. Przybyły grupki z Luxemburga, Belgii i Francji. Z Sekretariatu Stanu z Watykanu nadeszło pismo podpisane przez
arcybiskupa Leonardo Sandi skierowane do ks. abpa Szczepana Wesołego, odpowiedzialnego za duszpastersatwo emigracji polskiej z siedzibą w Rzymie. W imieniu Ojca św. Jana Pawła II abp Sandri „wyraża radość, słowa duchowej łączności i serdeczne pozdrowienia” wraz z papieskim błogosławieństwem. Ojciec Swięty życzył, „aby współczesne pokolenie młodzieży polonijnej umocniło się świadectwem wiary złożonym niedawno przez młodych w Lednicy i w Toronto”. Ponadto pragnie przypomnieć wszystkim, „że polskich emigrantów, którzy często spędzali całe życie na obczyźnie, zawsze łączyła miłość Boga, Kościoła i Ojczyzny. To stanowiło ich duchowe bogactwo, ich największy skarb, którego strzegli i który pomnażali. Dzięki temu zachowali swoją tożsamość i godność. Ich wiara i przywiązanie do katolickich i ojczystych
wartości zaoowocowały w wielu krajach pięknem kościołów, organizacji i polskich ośrodków, w których do dzisiaj koncentruje się życie religijne, kulturalne i wspólnotowe Polonii” (cytaty z listu abpa Leonardo Sandri z dnia 11 września 2002 roku, jaki otrzymał ks. dr Andrzej Kreftt, dyrektor domu przez biuro ks. abpa
Szczepana Wesołego w Rzymie). Do Concordii przybyli o. Jan Góra, dominikanin, inicjator lednickich spotkań młodzieży w Polsce oraz paulini z Jasnej Góry o. Kamil Szustak i o. Dariusz Nowicki. Mszy
św. przewodniczył ks. bp Schwarz z Trewiru, długoletni misjonarz w Ameryce Południowej. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ok. 700 młodzieży, w większości z westfalskich polskich parafii.

W 2003 roku spotkanie odbyło się w dniu 13 września i przewodniczył jemu ks. bp Henryk Tomasik,
odpowiedzialny w Konferencji Episkopatu Polski za duszpasterstwo młodzieży.W roku 2004 zaszczycił nas Prymas Polski kardynał Józef Glemp. W 2005 roku nastąpiła przerwa, gdyż był to rok Spotkania Młodych w Kolonii. Młodzież pod przewodnictwem kapłanów z naszych parafii wyruszyła licznie na spotkanie do Kolonii, którymu przewodniczył już Benedykt XVI, gdyż Ojciec Swięty Jan Paweł II zmarł kilka miesięcy wcześniej. Wydawało się, że na tym spotkania się zakończą, że idea powołania do życia tych dni spełniła swoje założenie. Młodzież chciała jednak spotykać się dalej. To zmotywowało odpowiedzialnych za duszpasterstwo polskie w Niemczech oraz kierownictwo Concordii do kontynuowania powstałego dzieła. Dlatego powrócono w 2006 roku do organizacji spotkań, a w 2008 roku z racji pogody i temperatur panujących w Concordii przeniesiono termin spotkania na koniec czerwca, jak to się dzieje do dzisiaj.

http://haus-concordia.com/hcIII/PL/spotkanie-mlodych/

plakat XV WEB

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież