Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Artykuły

August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów w Strzegomiu

29 czerwca 2018 r. w Bazylice Mniejszej odbędą się uroczyste obchody Patronalnego Święta Miasta Strzegomia. Organizatorami wydarzenia są burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, proboszcz parafii pw. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu ks. Marek Babuśka, Klub Gazety Polskiej w Strzegomiu reprezentowany przez Aleksandrę Kardela.

Hlond Strzegom WEBProgram:

Godz. 14.00 – wernisaż wystawy dr. Andrzeja Drogonia i Łukasza Kobieli „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”
Godz. 15.00 – msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania
Po zakończeniu mszy uczestnicy udadzą się do ogrodów plebanii parafii pw. Św. App Piotra i Pawła na Festyn Rodzinny, podczas którego odbędzie się koncert muzyki gospel.
Dzień później, czyli 30 czerwca 2018 r. odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem autorów wystawy „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”, który rozpocznie się o godz. 13.00 w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel”.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy, jak i podczas samego panelu dyskusyjnego z udziałem autorów wystawy, dnia 30 czerwca zostanie zaprezentowany zebranej publiczności album poświęcony życiu Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski autorstwa Łukasza Kobiela, którego premiera miała miejsce 29 maja 2018 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
Wystawa była prezentowana w wielu miejscach w Polsce, zaś w lutym br. zawitała do Essen w Niemczech, gdzie w dniu uroczystego otwarcia wystawy w dniu 17 lutego miała miejsce konferencja naukowa poświęcona życiu Kardynała Augusta Hlonda w której udział wzięli: ksiądz profesor Bernard Kołodziej SChr, ojciec Johannes Wielgoss SDB, dr Andrzej Drogoń i Łukasz Kobiela. Po ekspozycji w Essen, wystawa była prezentowana w Bochum a następnie w Polskim Ośrodku Duszpasterskim Concordia w miejscowości Herdorf - Dermbach. Następne terminy wystawiennicze są w przygotowaniu. Wiadomo już że pod koniec lata zawita ona do Berlina.
Stroną organizacyjną preyentacji wystawy zajmują się Kluby Gazety Polskiej z Essen, Strzegomia i z Berlina oraz Polska Lista Wyborcza „POLACY w ESSEN”.
Ekspozycja ma na celu przybliżenie nam sylwetki jednego z najbardziej zasłużonych ludzi dla Polski i Śląska. Na trzydziestu planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny światowej i komunistycznej rzeczywistości. Tłem dla postaci Kardynała i Jego życia jest zarys historii Górnego Śląska w okresie walk o polskość tych ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w okresie II wojny światowej oraz w początkowym okresie kształtowania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów. Kolejne wydarzenia z życia Kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami, kartami notatnika Kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej.
Bardzo obszerna ikonografia, obejmująca wiele po raz pierwszy prezentowanych unikalnych fotografii i dokumentów, pochodzi z archiwów archidiecezjalnych w: Gnieźnie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Pile, Archiwum Małgorzaty Herok, a także Archiwum Oficyny Wydawniczej „Volumen", Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria", Archiwum Zgromadzenia Chrystusowego dla Wychodźców w Poznaniu, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Książnicy Cieszyńskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego, Muzeum w Gliwicach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.gaso-gostyn.pl i Stefan Wolniewicz (Gostyń), zbiorów Mirosława Ganobisa. Wystawie towarzyszy obszerny, 72-stronicowy katalog.
Wystawę będzie można podziwiać w niezwykłych murach Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu, która jest jedynym w swoim rodzaju zabytkiem na Dolnym Śląsku. Kościół ten jest bogaty w cenne dzieła rzeźby architektonicznej oraz rzemiosła artystycznego głównie z XIV-XV w.*
* Z komunikatów prasowych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież