Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

11 września 1998 r. Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Historycy nazywają to państwo fenomenem II wojny światowej! Nazwa używana było od roku 1944, ale Podziemne Państwo Polskie istniało już od września 1939 roku! Były to konspiracyjne struktury polityczne, wojskowe i administracyjne (cywilne) „nieistniejącej" (zdaniem Hitlera i Stalina) Rzeczypospolitej, utworzone jako krajowa reprezentacja władz RP na Uchodźstwie.

Już 27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie [!] powstała Służba Zwycięstwu Polski – od listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej, od 14 lutego 1942 r. Armia Krajowa. W grudniu 1940 r. premier mianował pełnomocnika, który utworzył Delegaturę Rządu RP na Kraj. Powstawały struktury polityczne, które w styczniu 1944 r. przybrały postać Rady Jedności Narodowej – wojennego parlamentu Polski, z udziałem PPS-WRN, SL, SP, SN, Zjednoczenia Demokratycznego, Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice", Kościoła katolickiego i spółdzielczości. W maju 1944 r. Pełnomocnik Rządu RP na Kraj został wicepremierem Rządu RP.

 

Polskie Państwo Podziemne to parlament (RJN), rząd (Krajowa Rada Ministrów), wojsko (AK i inne formacje niepodległościowe), policja (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa), administracja cywilna i sądownictwo (wojskowe i cywilne sądy specjalne). W warunkach wojennego terroru okupantów!

W marcu 1945 r. kierownictwo PPP zostało aresztowane przez NKWD i w „procesie" moskiewskim skazane na więzienie. Komendanta AK i wicepremiera Sowieci zamordowali w więzieniu. Alianci nie protestowali.

Rada Jedności Narodowej ogłosiła Testament Polski Walczącej, w którym żądała suwerenności Polski i wyprowadzenia z kraju wojsk sowieckich. Czekaliśmy na to 48 długich lat! Czy Testament Polski Podziemnej został wypełniony do końca?

 

źródło:  http://naszdziennik.pl/wp/55165,dzien-polskiego-panstwa-podziemnego.html

Autor:  Piotr Szubarczyk

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież