„Trwajmy mocno w wyznaniu wiary” (Hbr. 4/14)

Neviges01header

W dniach 18-19 czerwca 2022 do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges przybędą pątnicy z polskich misji katolickich Nadrenii i Westfalii prowadzonych przez księży chrystusowców.
Sanktuarium w Neviges nazywane jest przez naszych Rodaków westfalską Częstochową, bowiem tam

znajduje się wizerunek Jasnogórskiej Królowej Polski, którą pozostawił w darze 23 września 1978 r. metropolita krakowski Kard. Karol Wojtyła wraz ze Sł. Bożym Kard. Stefanem Wyszyńskim.


Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie Ksiądz Kard. Gerhard Ludwig Müller.

Neviges02ulotka