Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

ś.p. Teresa Brodzka

klepsydra TB

 

Brodzka In Memoriam WEB

 

W wieku 80 lat 15 sierpnia 2019 r. odeszła Teresa Brodzka, przedstawicielka Komitetu Helsińskiego na Region Śląsko-Dąbrowski, autorka listy osób represjonowanych w województwie katowickim, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 22 sierpnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (ul. Rakowicka 26).
Teresa Brodzka urodziła się 18 II 1939 w Bucniowie (obecnie Ukraina). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

w 1981 doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1956 uczestniczka akcji zbiórki pieniędzy dla powstańców węgierskich organizowanej przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1970-1977 nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w 1977 zwolniona „z uwagi na niezadowalające postępy w pracy ideowo-wychowawczej oraz brak nadziei na ich poprawę”, 1978-1980 zatrudniona w Zakładzie Wychowawczym i Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach, 1980-1984 w ZOZ w Zabrzu.

Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w ZOZ Zabrze, następnie KZ.

19 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublińcu, Darłówku i Gołdapi, zwolniona 14 VII 1982; zwolniona z pracy, 1983 postanowieniem Sądu Pracy przywrócona. VIII 1982 – 1984 z własnej inicjatywy, poza strukturami „S”, prowadziła ewidencję represjonowanych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, 1984-1985 przekazywała rodzinom pomoc finansową z funduszu śląskiej RKW; kolporterka wydawnictw podziemnych. 1984-1990 kierowniczka pracowni instruktażowo-metodycznej w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 1984-1989 przedstawicielka Komitetu Helsińskiego na Region Śląsko-Dąbrowski; w VIII 1988 członek sztabu wspomagającego strajki, znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

1990-1992 zatrudniona w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, 1992-1995 ponownie w Pałacu Młodzieży, od 1995 na emeryturze. Od 1990 członek Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 Grudnia 1981. 1990-1992 przewodnicząca, następnie członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PC. 1997-2009 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Posiada największe archiwum nt. represji l. 80. w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

19 X 1983 – 30 I 1990 rozpracowywana przez MUSW w Zabrzu/Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR krypt. Opiekun.

Źródło: Ipn.gov.pl

 

Brodzka kwiatynagrobie

 

Zawsze solidarna z represjonowanymi. Przeciwna władzy PRL. Zmarła Teresa Brodzka, znana działaczka „Solidarności”. Opisywała i dokumentowało represje, którym poddawani byli ludzie podziemia na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego. Ze swoim raportem w 1984 roku zwróciła się do Komitetu Helsińskiego, stała się jego przedstawicielką. W 2009 roku za swoją działalność odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Teresa Brodzka znalazła się wśród internowanych. W grudniu 1981 trafiła do ośrodka odosobnienia m.in. w Lublińcu i Darłówku. Wyszła w lipcu 1982 r. To wtedy uznała, że krew na rękach ówczesnej władzy należy dokumentować, aby prawdę poznały kolejne pokolenia. Opisywała, w jaki sposób najwyżsi przedstawiciele PRL tłamsili marzenia o wolnej Polsce. Stworzyła obszerny raport. Na kolejnych kartach imiona i nazwiska działaczy opozycji z dawnego województwa katowickiego z lat 80. To m.in. ponad 1500 nazwisk.

Ewidencja internowanych opracowana została przede wszystkim na podstawie list, które Teresa Brodzka otrzymywała od kolegów i koleżanek wychodzących z obozów. Chodziła też na procesy i w ten sposób raport był uzupełniany i się rozrastał. W ewidencji opozycjonistka umieszczała także nazwiska sędziów wydających wyroki, nazwiska oskarżycieli, numery spraw. Odważna, niezłomna, solidarna. Tak wspominają ją współpracownicy i koledzy. Teresa Brodzka zmarła w wieku 80 lat.

 

Źródło:https://katowice.tvp.pl/43952974/nie-zyje-teresa-brodzka-dzialaczka-solidarnosci-miala-80-lat

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież