Podziemna

Armia III RP

My, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy Podziemną Armią, która powraca po to, żeby powiedzieć o tamtych. Żeby pamięć o nich nie zaginęła. Bo mamy dzieci, bo mamy wnuki, bo mamy zobowiązania wobec Polski.
Jesteśmy armią w warunkach III RP. Nie zbrojną, tylko armią uzbrojoną w pamięć historyczną. Tę pamięć przenosimy na młode pokolenia. I to jest ostatni rozkaz...

Prof. Jan Żaryn, Warszawa 2 marca 2013

„Trwajmy mocno w wyznaniu wiary” (Hbr. 4/14)

W dniach 18-19 czerwca 2022 do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges przybędą pątnicy z polskich misji katolickich Nadrenii i Westfalii prowadzonych przez księży chrystusowców.Sanktuarium w Neviges nazywane jest przez naszych Rodaków westfalską Częstochową, bowiem tam


Czytaj więcej...

POLAK w NIEMCZECH - archiwum cyfrowe

Od ponad roku Polacy z Klubu Gazety Polskiej w Essen i Polskiej Listy Wyborczej "Polacy w Essen"publikują swoje teksty na łamach POLAKA w NIEMCZECH - periodyku redagowanego i wydawanego przez Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.Pismo o blisko stuletniej tradycji, reaktywowane przed kilkoma laty, ukazuje się dzięki czołowym działaczom Związku Annie Wawrzyszko i Józefowi Malinowskiemu.W miesięczniku z 2019 roku...


Czytaj więcej...

Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny – Polski

Klub Gazety Polskiej w Essen informuje i zaprasza na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Już od 10 grudnia 2012 roku, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Essen pw. św. Klemensa, odprawiane są Msze święte w intencji Ojczyzny. Pragniemy, by nasza wspólna modlitwa stała się tradycją esseńskiej Polonii – dlatego kolejne Msze Święte w intencji Ojczyzny odbywać się będą każdego 10 dnia miesiąca. Ponieważ we wtorki Msza św. odprawiana jest o godz. 12.00, dlatego też w grudniu...


Czytaj więcej...
012

Bóg

Bóg - Honor - OjczyznaOdniesieniem naszych wszystkich działań jest Pan Bóg, a inspiracje do działania czerpiemy z polskiej tradycji katolickiej i patriotycznej. Gromadzimy się wokół Polskiej Misji Katolickiej w Essen.

Honor

Bóg - Honor - OjczyznaHonor wpisany jest w polską kulturę, której dziedzictwo pielęgnujemy. Dzisiaj honoru patriotycznej części naszego Narodu broni m.in. Gazeta Polska, dlatego tworzymy w Essen Klub Gazety Polskiej.

Ojczyzna

Bóg - Honor - Ojczyzna„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" (C.K. Norwid). Staramy się go wykonywać jak najlepiej potrafimy, tworząc w Niemczech enklawę polskości, a na tych stronach dzieląc się informacjami o naszej działalności oraz wieściami z Polski.Publikacje

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Strony Patriotyczne

noan-art

Rozliczenie podatkowe - Spotkanie informacyjne – 22. październik 2022

ULOTKA wieczor inf

Wszyscy dorośli mieszkający w Niemczech borykają się z zawiłą problematyką podatkową. I tu nie ma znaczenia czy jest się pracobiorcą, czy też prowadzi się swoją działalność gospodarczą. Dlatego też członkowie Klubu Gazety Polskiej w Essen wraz z Polską Listą Wyborczą „Polacy w Essen” postanowili zorganizować spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, by móc podzielić się swoją wiedzą nt. temat, by ułatwić możliwości prawidłowego rozliczania się naszych Rodaków z fiskusem. Inicjatywa ta ma w zamyśle przeciwdziałać często błędnym tłumaczeniom niezorientowanych w temacie. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką, jak i z doświadczenia, wspomniana tematyka spotkań będzie w przyszłości kontynuowana.

IMG 20221022 WA0032

Poniżej przytaczamy skrót tematyki, która szeroko była omawiana podczas spotkania.

Podatek dochodowy

1. Kto musi rozliczać się z podatku dochodowego w Niemczech?
• Osoba prywatna / fizyczna
• Pracujący w kraju (Niemcy)
• Osoba posiadająca zameldowanie stałe lub tymczasowe powyżej 6 miesięcy

2. Rodzaje dochodów w Niemczech
a. Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft § 13 EStG – Dochody z działalności rolniczej i leśnej
b. Einkünfte aus Gewerbebetrieb § 15 EStG – Dochody z działalności gospodarczej
c. Einkünfte aus selbständiger Arbeit § 18 EStG – Dochody z tytułu wolnego zawodu
d. Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit § 19 EStG – Dochody osób zatrudnionych
e. Einkünfte aus Kapitalvermögen § 20 EStG – Dochody z zysków kapitałowych
f. Einkünfte aus Vermitung und Verpachtung § 21 EStG – Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy
g. Sonstige Einkünfte § 22 EStG – Pozostałe dochody (Renta)

3. Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit § 19 EStG (Dochody z zatrudnienia)
• Minijob (geringfügige Beschäftigung) – zarobki do 450 € (do 09/2022) 520 € (od 10/2022) nie trzeba rozliczać. Nie płaci się podatku. Pracodawca płaci ryczałt 2% do Minijob-Zentrale a nie do FA.
• Lohnsteuerbescheinigung
• Steuerfreie Einnahmen § 3 EStG – dochody zwolnione z podatku np.: zasiłek dla bezrobotnych, Krankengeld, Wohngeld, Pflegegeld, Elterngeld
• Grundfreibetrag na rok 2022 10.342 €

4. co możemy odliczyć od podatku:
a) Werbungskosten:
• ustawodawca gwarantuje każdej osobie fizycznej kwotę stałą 1000 € (do 2021) 1200 € (od 2022) bez względu na koszty związane z otrzymaniem i utrzymaniem zatrudnienie. Jeżeli jednak koszty są wyższe od kwoty stałej to należy rozliczy je detalicznie:

- droga do pracy: najkrótsza droga (tylko w jedną stronę)* dni* 0,30 € do 20 km, od 21 km 0,35 € (2021) 0,38 € (od 2024) tzw. Entfernungspauschale lub rzeczywiste koszty np. transport publicznymi środkami transportu do 4.500 €

- koszty delegacji (z reguły pracodawca zwraca koszty drogi, hotelu), diety- powyżej 8h 14 €/za dzień, 24h 28 €/za dobę.

- opłata za konto bankowe 16 €

- czyszczenie ubrania roboczego 120 €

- koszty szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe
- ubrania robocze
- koszty rekrutacji

b) Pozostałe koszty:

- składki ubezpieczenia społecznego KV, RV, PV, AV 100%

- ubezpieczenie prywatne (dotyczące osoby) UV, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung
- Darowizny
- koszty leczenia
- Praca/wynagrodzenie rzemieślnika: niezbędny jest rachunek. Rozliczyć możemy tylko godziny pracy nie materiały. Warunkiem jest potwierdzenie przelewu bankowego. 20% kosztów brutto max 1200 €

- stopień niepełnosprawności

- opłaty za przedszkole (Kinderbetreuungskosten) €, rozliczyć możemy 2/3 z 6.000 € max 4.000
- opłaty za szkolę (Schulgeld) rozliczyć możemy 30% kosztów max 5.000 €

- alimenty dla osób dorosłych

- pomieszczenie biurowe w miejscu zamieszkania max 1250 €

IMG 20221022 WA0030

Wyplata brutto / netto

1. Rodzaje zatrudnienia w Niemczech

Minijob – geringfügige Beschäftigung tzw. drobny etat wynagrodzenie do 520 € brutto miesięcznie (do 09/2022 450 €) lub do 70 dni zatrudnienia w ciągu roku.

- miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 520 €. Płaca minimalna od 01.10.22 wynosi 12 €. Zarabiając pełne 520 € w miesiącu powinniśmy tygodniowo pracować 10h przy stawce 12€/h lub mieć wypłacone przepracowane godziny

- kurzfristige Beschäftigung - można być zatrudnionym na 3 miesiące w ciągu roku lub 70 dni roboczych w ciągu roku. Najczęściej korzysta się z tego zatrudnienia przy pracach sezonowych, w rolnictwie, gastronomi jako zastępstwo. Ustawodawca nie podaje górnej granicy wynagrodzenia.

Oba wymienione rodzaje zatrudnienia mają wady i zalety. Od Wynagrodzenia nie są odprowadzane składki społeczne, czyli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie płacimy składki rentowej. Możemy płacić 2% składki rentowej lub się z niej zwolnić.
Zaletą jest to ze nie płacimy podatku od wynagrodzenia przez co nie musimy się rozliczać w urzędzie skarbowym. Jest to fajne dodatkowe źródło dochodu przy stałym etacie.

IMG 20221022 WA0031

Każdy pracodawca musi płacić składki do Berufsgenossenschaft, czyli składki do ubezpieczenia od wypadków.

Osoby zatrudnione na Minijob maja takie same prawa jak osoby na pełnym etacie według prawa pracy.
Prawa jakie przysługują zatrudnionym na Minijob

a. Kündigungsschutz
b. Entgeltfortzahlung w czasie choroby,
c. Wynagrodzenie w soboty i niedziele,
d. Prawo do urlopu
e. Prawo do Mutterschaftsgeld
f. świadectwo pracy
g. Ubezpieczenie od wypadku
h. Ochrona osób niepełnosprawnych

Midijob – Beschäftigung in der Gleitzone- określana mianem tzw. Zatrudnienia w obszarze przejściowym. Jest to zatrudnienie z wynagrodzeniem wyższym od Minijob czyli 521 ale nie wyższym niz. 1600 € brutto. Osoby zatrudnione na Midijob maja odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne jednak w odróżnieniu od osób zarabiających powyżej 1600 € składki są obliczane w sposób ulgowy dla pracownika. Pracodawca płaci składki w pełnym wymiarze. Mimo ulgowych składek społecznych osoba zatrudniona może w pełni korzystać ze świadczeń społecznych. Również ma prawo do pełnych świadczeń rentowych. Zostało to zmienione 01.07.2019. Wcześniej by moc korzystać z pełnych świadczeń rentowych pracownik musiał dobrowolnie zdecydować się na płacenie pełnych składek na ubezpieczenie rentowne.

Zatrudnienie na pełny etat – składki w pełnym wymiarze

Klasy podatkowe w Niemczech

• Klasa I – osoby mieszkające samotnie, niemające dzieci, nie będące w związku małżeńskim, w separacji, po rozwodzie
• Klasa II – osoby samotnie wychowujące dzieci
• Klasa III – osoby będące w związku małżeńskim, osoba z większym wynagrodzeniem, partner musi mieć klasę V
• Klasa IV - osoby będące w związku małżeńskim, pdpbna wysokość wynagrodzenia
• Klasa V - osoby będące w związku małżeńskim, osoba z nizszym wynagrodzeniem, partner musi mieć klasę III
• Klasa VI – osoba mająca więcej niż jedno zatrudnienie z ubezpieczeniem społecznym

Klasę podatkowa można zmienić tylko raz w ciągu roku rozliczeniowego do 30.11. Wyjątkiem jest śmierć współmałżonka lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Potrącenia z pensji, czyli wynagrodzenie brutto i netto

Wynagrodzenie brutto jest podstawą do obliczenia podatku od wynagrodzenia. Najniższa stopa podatku to 14% i rośnie w skali zmiennej do 45%.

Co wpływa na wysokość podatku od wynagrodzenia:
- Klasa podatkowa, liczba dzieci w gospodarstwie domowym

Kolejnym podstawowym potraceniem z wynagrodzenia są składki na ubezpieczenie społeczne. Są to: pełne składki

Krankenversicherung 14,6 %
Rentenversicherung 18.,6 %
Pflegeversicherung 3,05 %
Arbeitslosenversicherung 2,4 %

Pflegeversicherung 3,4% dla osób bezdzietnych powyżej 23. roku życia

Pracownik odprowadza 50% składek na ubezpieczenie społeczne. Drugie 50% odprowadza pracodawca.

 

Zapraszamy na kolejne spotkania!

 

Redakcja

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

SERWIS SPECJALNY

Video na czasie

Lokalizacja odwiedzających